Gran Zebrù – 3858 m

Impegnativa via di salita


Gran Zebrù – via normale
dal rifugio Pizzini in val Cedec

1 Persona : € 440.-
2 Persone : € 300.-


Gran Zebrù – Suldengrat
dal rifugio Quinto Alpini in val Zebrù

1 Persona € 550.-